Chance To Win a Iphone Pro CLICK HERE

Joanne Whalley

Joanne Whalley

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1961-08-25

Nơi Sinh: Salford, Manchester, England, UK

Còn được Biết đến Như: Joanne Whalley-Kilmer, Τζόαν Γουόλεϊ