Chance To Win a Iphone Pro CLICK HERE

Ana de Armas

Ana de Armas

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1988-04-30

Nơi Sinh: Santa Cruz del Norte, Cuba

Còn được Biết đến Như: Ana Celia de Armas, Ana Celia de Armas Caso, Ана де Армас, Άνα ντε Άρμας, 安娜·德·阿玛斯, アナ・デ・アルマス, 아나 데 아르마스