Chance To Win a Iphone Pro CLICK HERE

Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1996-12-11

Nơi Sinh: Tarzana, Los Angeles, California, USA

Còn được Biết đến Như: 헤일리 스타인펠드, Χέιλι Στάινφελντ, Гейлі Стайнфільд