Chance To Win a Iphone Pro CLICK HERE

Favorite Comment

mediafire mega dailymotion vk youtube openload google

Venom: Đối Mặt Tử Thù (2021)

Sau khi tìm thấy cơ thể vật chủ trong tay phóng viên điều tra Eddie Brock, người ngoài hành tinh symbiote phải đối mặt với kẻ thù mới, Carnage, bản ngã thay thế của kẻ giết người hàng loạt Cletus Kasady.