Chance To Win a Iphone Pro CLICK HERE

Favorite Comment

mediafire mega dailymotion vk youtube openload google

Dị Nhân 6: Ngày Cũ Của Tương Lai (2014)

Trong phần phim này, Người Sói (Hugh Jackman) được gửi về quá khứ để giúp đỡ giáo sư X (James McAvoy), Magneto (Michael Fassbender) và các dị nhân của X-Men: First Class ngăn chặn sự trỗi dậy của Sentinels, loại rô bốt khổng lồ được lập trình để tiêu diệt những người mang gen đột biến.