Chance To Win a Iphone Pro CLICK HERE

Miles Wei

Miles Wei

ชีวประวัติ

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด: 1990-05-23

สถานที่เกิด: Jinan, Shandong Province, China

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: Wei Zhe Ming, 魏哲鸣, Wei Zhe-Ming, Wei Zheming

ภาพยนตร์ยอดนิยม